Tìm kiếm
 • HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
 •           HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 •   HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

Các loại van

HAPUMA có các loại van chất lương cao phục vụ hầu hết các ngành sản xuất của nền kinh tế.


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS
VAN MỘT CHIỀU

VAN MỘT CHIỀU

DN  tới 600mm

Áp suất  tới 40 Bar

VÂN CHẶN

VÂN CHẶN

DN  tới 600mm

Áp suất  tới 40 Bar