Tìm kiếm
 • HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
 •           HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 •   HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

Dịch vụ đúc và gia công khuân mẫu


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS
Nhà máy Đúc công suất trên 3000 tấn\năm của công ty đúc chi tiết gang tới 10.000 kg và 3000kg với thép.

Nhà máy Đúc công suất trên 3000 tấn\năm của công ty đúc chi tiết gang tới 10.000 kg và 3000kg với thép.

Nhận: Đúc thép, thép không gỉ, thép duplex, gang xám,gang cầu,

gang hợp kim

Nhận chế tạo khuôn mẫu