Tìm kiếm
 • HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
 •           HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 •   HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

Dự án tiêu biểu


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS

Trạm bơm Thượng Đồng

 • 13:19 - 29/11/2018

Dự án: Nâng cấp trạm bơm Thượng Đồng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Mô tả chi tiết: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 10 tổ bơm HTĐ8000-4 lắp động cơ 170Kw-490v/p, 10 tủ điều khiển, 02 bàn điều khiển trung tâm và các thiết bị điện. Trạm bơm với quy mô 10 tổ máy, tổng công suất 80 nghìn m3/h. Trạm bơm Thượng Đồng là 1 trong 5 trạm bơm tiêu chính cho toàn thành phố và là trạm bơm tiêu duy nhất cho cả hệ thống thủy nông Tiên Lãng- Vĩnh Bảo.