Tìm kiếm
 • HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
 •           HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 •   HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

Dự án tiêu biểu


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS

Trạm Lễ Nhuế

 • 13:27 - 29/11/2018

Mô tả: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 10 máy bơm HTĐ8400-5,2 lắp động cơ 170Kw-490v/p, 10 tủ điều khiển máy bơm, đường ống đồng bộ và hệ thống cáp cho trạm bơm Lễ Nhuế - Phú Xuyên - Hà Nội