Tìm kiếm
 • HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
 •           HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 •   HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

Đúc Gang Xám


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS
GIANG XÁM

GIANG XÁM

Tiêu chuẩn: FC200. FC250…

Vật liệu: Gang xám

Khối lượng đúc đến: 4000kg

Ưu điểm (chất lượng): Gang dễ chế tạo, đúc được đa dạng các chi tiết có hình dạng và kích thước khác nhau. 

Ứng dụng: Chế tạo máy móc thiết bi và máy bơm dùng trong nông nghiệp, công nghiệp…