Tìm kiếm
 • HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
 •           HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 •   HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

Quạt công nghiệp

HAPUMA cung cấp quạt công nghiệp chất lượng cao cho thị trường.


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS
QUẬT CÔNG NGHIỆP

QUẬT CÔNG NGHIỆP

Quạt gió công nghiệp

Lưu lượng tới 100.000 m³/h

Áp suất tới 1500 Pa

Công suất  tới  200kW