Tìm kiếm
 • HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
 •           HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 •   HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

Tin nội bộ

Cập nhật các tin tức mới nhất trong lĩnh vực chế tạo Bơm .


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS

Người tốt việc tốt tháng 08 - 2018

 • 16:47 - 26/09/2018

 Bơm Hải Dương luôn tạo mọi điều kiện để CNCNV công ty say mê sáng tạo và cải tiển quá trình sản xuất để nâng cao hiệu quả làm việc và sản phẩm có chất lượng cao hơn.Trong tháng 8 - 2018 công ty ghi nhận các tập thể cá nhân đạt danh hiệu người tốt việc tốt.