Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Chính sách chiến lược

HỢP TÁC QUỐC TẾ
Cốt lõi của chiến lược phát triển của HPMC tập trung vào 4 định hướng lớn:
CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG   Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (HPMC) chuyên sản xuất - kinh doanh các sản phẩm Máy bơm, Van, Quạt công nghiệp và Tuốc bin nước. Các hoạt động / sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi tuân thủ Hệ thống Quản lý ...
Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm về Máy bơm, Van, Quạt công nghiệp, Tuốc bin nước đảm bảo chất lượng, số lượng, đúng tiến độ với giá cả hợp lý.