Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Tin hoạt động công ty

Báo cáo tài chính quý III -  2018
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
Thông báo về việc bán thanh lý tài sản Hiện nay, Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương có một số máy móc, thiết bị đã cũ, không còn nhu cầu sử dụng. Công ty giao bán các máy móc, thiết bị cụ thể như sau: