Danh mục sản phẩm
Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm
Thống kê


Tin hoạt động công ty

Hiện nay, Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương có một số máy móc, thiết bị đã cũ, không còn nhu cầu sử dụng. Công ty giao bán các máy móc, thiết bị cụ thể như sau:
Hiện nay, Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương có một số máy móc, thiết bị đã cũ, không còn nhu cầu sử dụng. Công ty giao bán các máy móc, thiết bị cụ thể như sau: