Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng được nhận về tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
Nghị quyết HDQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2017 và họp DHCD năm 2018
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 cuae Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương lập ngày 16/01/2018.
Ngày 06.01, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương đã đến thăm và tặng quà cho học sinh trường PTDTBT THCS Tả Lủng, huyện Mèo Vạc.    
Nghị quyết số 14 ngày 27/11/2017 về giao dịch đầu tư mua cổ phần có giá trị trên 10% tổng tài sản của Công ty
  12345 ... 21