Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Chính sách chiến lược

Chính sách chất lượng

 

1. Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm về Máy bơm, Van, Quạt công nghiệp, Tuốc bin nước đảm bảo chất lượng, số lượng, đúng tiến độ với giá cả hợp lý.

2. Thực hiện mục tiêu hướng tới Khách hàng bằng việc tư vấn lựa chọn, thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và bảo trì sản phẩm tốt nhất. Đảm bảo khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty là Sự lựa chọn đúng đắn

Để đạt được cam kết trên Công ty tiến hành:

  • Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO9001:2008. Không ngừng nâng cao nhận thức cho mọi CBCNV trong Công ty thấu hiểu Chính sách chất lượng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Hệ thống.
  • Mọi hoạt động ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm đều được xác định và kiểm soát chặt chẽ theo các yêu cầu và tiêu chí của Hệ thống Quản lý chất lượng.
  • Định kỳ xem xét, bổ sung và sửa đổi kịp thời để Hệ thống ngày càng nâng cao hiệu lực; Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến, đổi mới trang thiết bị công nghệ để sản phẩm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.
Tải về Tải về