Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Chính sách chiến lược

Chính sách môi trường

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
 

Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (HPMC) chuyên sản xuất - kinh doanh các sản phẩm Máy bơm, Van, Quạt công nghiệp và Tuốc bin nước. Các hoạt động / sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi tuân thủ Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004 nhằm bảo vệ môi trường bền vững.

Để đạt được điều này chúng tôi cam kết thực hiện:

  • Đáp ứng yêu cầu Pháp luật và các Quy định thích hợp khác liên quan đến các tác động môi trường của Công ty.
  • Đảm bảo đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện và điều hành Hệ thống, quản lý các quy trình sản xuất / nguyên nhiên vật liệu và con người nhằm giảm thiểu tác động đáng kể đến môi trường.
  • Liên tục cải tiến Hệ thống nhằm giảm tiêu hao tài nguyên đặc biệt là nguyên vật liệu, năng lượng và nước ; Nâng cao hiệu quả hoạt động trong xử lý, thải bỏ chất thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

Chính sách này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB CNV Công ty để mọi người thấu hiểu và đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường ; Sẵn sàng cung cấp cho các Bên quan tâm tham khảo với ý tưởng cùng cộng đồng trách nhiệm bảo vệ môi trường chung.

chung_chi_ISO_14001_2004_small.png

Văn bản đính kèm:
HPMC_chinhsach_moitruong.doc
chung_chi_ISO_14001_2004.png
Tải về Tải về