Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Chính sách chiến lược

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Để tăng cường hợp tác quốc tế, ngày 25 tháng 8 năm 2015, Ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc Công ty đã làm việc với Tập đoàn Công nghệ Quốc tế Andritz - Cộng hòa Áo. Trong buổi làm việc hai bên đã thống nhất về việc triển khai hợp tác các dự án về Nhiệt điện tại Việt Nam

 

Ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc Công ty

làm việc với Tập đoàn Công nghệ Quốc tế Andritz - Cộng hòa Áo

 

Trong cùng ngay, Tổng giám đốc Công ty  làm việc với Hãng Ruselprom - Nga về việc hợp tác triển khai các dự án Thủy lợi lớn tại Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc Công ty

làm việc với hãng Ruselprom - Nga

Tải về Tải về